POJĎ NA GMK!

Aneb co byste se dozvěděli na Dni otevřených dveří

 

Rozmýšlíte se kam na střední školu? Nebo uvažujete nad studiem na osmiletém gymnáziu? Ať už jste uchazečem, nebo hledáte vhodnou školu pro své dítě, na této stránce naleznete všechny klíčové informace, které vám pomohou v tomto zásadním rozhodnuti.

HLAVNÍ WEB GMK

POJĎ NA GMK!

Aneb co byste se dozvěděli na Dni otevřených dveří
HLAVNÍ WEB GMK

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Přihlášky ke studiu podávejde ve dnech:

1-20. 2. 2024

Více informací zde

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Přihlášky k přípravným kurzům podávejde do:

10. 3. 2024

Více informací zde

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Také ve školním roce 2023/2024 nabízíme zájemcům o studium na našem gymnáziu přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z jazyka českého a matematiky.

Termíny kurzů

Způsob přihlášení

 • Zájemci o přípravný kurz se mohou hlásit pomocí formuláře na této stránce.

Termín přihlášení

 • Z organizačních důvodů budou zaevidovány přihlášky zaslané nejpozději do 10. března 2024.

Poplatek

 • Poplatek za oba kurzy, tj. 6 termínů, je 500 Kč .
 • Platba na účet nadace Copernicus – č. ú. 160808383/0300 , variabilní symbol: 00601667 .
 • Do poznámky (nutné pro identifikaci!): Jméno a příjmení žáka + NG / VG (dle toho, jestli se hlásí na nižší gymnázium /NG/, nebo vyšší gymnázium /VG/).

  PŘIHLÁŠKA K PŘÍPRAVNÉMU KURZU

  Uchazeč navštěvuje...

  9 + 5 =

  KDO JSME?

  Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci je vzdělávací institucí, která je pevně zakotvena jak v úspěšných historických kořenech, tak ve vysokém ratingu současně nabízeného vzdělání.

  Studium na škole je koncipováno tak, aby poskytovalo žákům úplné střední všeobecné vzdělání s vyrovnaným podílem humanitních a přírodovědných vědomostí. Naším cílem je připravit žáky ke studiu na vysokou školu, případně pro studium na jiných typech škol.

  Areál školy tvoří jednotný komplex poblíž středu města. Škola je necelý kilometr od vlakového nádraží, v přímém sousedství je autobusová zastávka. Součástí areálu je budova základní umělecké školy.

  ZÍSKEJTE NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE!

  Pokud chcete být mezi prvními, kteří se dozvědí o novinkách týkajících se přijímacího řízení, přípravných kurzů, zkušebních testů, dne otevřených dveří a dalších podrobností, vyplňte níže svůj email a žádná informace vám neuteče.

  GMK V ČÍSLECH

  S čísly nám to na GMK vždy šlo. Co ale čísla říkají o nás?

  studentů

  zaměstnanců

  učeben

  předmětů

  skvělý kolektiv

  MATURITNÍ ZKOUŠKA

  Žáci našeho gymnázia se dlouhodobě těší vysoké úspěšnosti při maturitní zkoušce jak ve státní, tak v profilové části.

  Stejně tak jsou naši studenti velmi úspěšní v přijímacích řízeních na vysokých školách v celém spektru akademických oborů.

  • úspěšnost ročníku 2022/2023 98% 98%
  • úspěšnost ročníku 2021/2022 100% 100%
  • úspěšnost ročníku 2020/2021 100% 100%
  • úspěšnost ročníku 2019/2020 100% 100%

  EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL

  V rámci našeho kraje se dlouhodobě objevujeme v první čtyřce všech středních škol v rámci hodnocení programu Excelence. Není lepšího důkazu naší dobré práce s talentovanou mládeží.

  Program Excelence umožňuje finančně podpořit pedagogické pracovníky základních a středních škol na základě výsledků, kterých dosáhli jejich žáci v krajských, ústředních a mezinárodních soutěžích.

  Naší žáci jsou úspěšní nejen v oblasti matematiky, ale také v jazykových a jiných soutěžích.

  V covidových letech 2020 a 2021 nebylo hodnocení provedeno.

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZAČÍNAJÍ ZA

  Dny

  :

  Hodiny

  :

  Minuty

  :

  Vteřiny

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Osmileté gymnázium

  • Hledáme 30 nejlepších páťáků z Bílovce a okolí
  • Budete dobře připraveni ke studiu na vysoké škole
  • Zpravidla zvládnete komunikaci ve dvou světových jazycích
  • Naučíme vás psát všemi deseti
  • Ve třídách víceletých gymnázií jsou menší rozdíly mezi dětmi
  • Žáci jsou více motivováni ke studiu
  • Pomáháme rozvíjet talent nadaných žáků

  Čtyřleté gymnázium

  • Hledáme 30 nejlepších deváťáků z celého Moravskoslezského kraje
  • Budete mít dostatek příležitostí osvojit si důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě
  • Získáte široký vzdělanostní základ
  • Matematiku nikomu nevnucujeme, ale pokud se jí chceš věnovat, jsi na správné škole

  STUDIUM

  Co vás naučíme?

  TRADIČNÍ PŘEDMĚTY

  Základem studia na našem gymnáziu je samozřejmě výuka v tradičních předmětech. Gymnázium je totiž jedním z mála typů škol, které vybaví své absolventy doslova vším, co budou v budoucnu potřebovat. V rámci výuky tradičních předmětů rozvíjíme mimo jiné komunikační dovednosti, flexibilitu, adaptibilitu, organizační schopnosti, samostatnost a pečlivost. To jsou dovednosti, které využijí nejenom při dalším studiu, ale také při hledání nového zaměstnání.

  Při výuce povinných předmětů připravíme naše žáky ke studiu na libovolném typu vysoké školy. Musíme si uvědomit, že jen maturita dnes mnohdy nestačí. Vysokoškolské vzdělání je požadováno už i po pracovnících ve středním managementu, ve zdravotnictví po ošetřujícím personálu, u policie, v mateřských školách atd.

  Nižší gymnázium

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk
  • Matematika
  • Informatika a výpočetní technika
  • Dějepis
  • Výchova k občanství
  • Fyzika
  • Chemie
  • Laboratoře
  • Přírodopis
  • Zeměpis
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Tělesná výchova

  Vyšší gymnázium

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk
  • Druhý cizí jazyk
  • Matematika
  • Informatika a výpočetní technika
  • Dějepis
  • Základy společenských věd
  • Fyzika
  • Chemie
  • Biologie
  • Zeměpis
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Tělesná výchova

  VOLITELNÉ SEMINÁŘE

  (pro vyšší gymnázium)

  Profilace studentů začíná ve 3. ročníku, kdy si poprvé vybírají z pestré nabídky seminářů. Jejich náplní není procvičovat učivo k maturitě, ale rozšířit a prohloubit znalosti nad rámec běžného učiva. Dvouhodinová časová dotace je pro tento účel dostatečná. Ve 4. ročníku je nabídka seminářů rozšířena, studenti si vybírají podle toho, na jakou vysokou školu směřují. Nabízené semináře tedy vycházejí vstříc zájmu studentů.

  • Seminář z matematiky
  • Seminář z chemie
  • Seminář z biologie
  • Seminář z fyziky
  • Interaktivní biologie
  • Fyzikáýlně-chemické cvičení
  • Společenskovědní seminář
  • Dějiny umění
  • Seminář z dějepisu
  • Seminář z IVT
  • Literatura a film
  • Svět práce
  • Dnešní svět
  • Seminář z informatiky
  • Seminář ze zeměpisu
  • Kultura mluveného projevu
  Chcete vidět naše učebny, laboratoře, zázemí, sportoviště a spoustu dalšího? Potom nezapomeňte navštívit naši virtuální prohlídku!

  A CO KDYŽ SE NEUČÍME?

  Věnujeme se každý tomu, co máme nejraději. Příležitostí je celá řada!

  ŽIJEME KULTUROU

  Gymnázium má ze studenta vychovat nejen vzdělaného, ale i kulturního člověka. Proto ani tady nezůstáváme pozadu.

  V rámci výuky pořádáme pro studenty besedy se zajímavými osobnostmi, každé pololetí organizujeme minimálně jedno filmové a jedno divadelní představení, účastníme se akcí pořádaných knihovnami, muzei a dalšími institucemi, zapojujeme se do různých projektů, vydáváme se poznávat kulturní památky, a to nejen v našem regionu.

  Mnoho našich žáků je aktivně činných v hudebních, divadelních, literárních skupinách a spolcích.

  SPORTUJEME

  Zdravý životní styl si bez sportu nedokážeme ani představit. Sport je rovněž jedna z cest k harmonickému rozvoji osobnosti. Zvyšuje odolnost jedince, jeho vytrvalost a podporuje týmovou spolupráci.

  Kromě standardních hodin tělesné výchovy zajišťujeme pro žáky naší školy řadu sportovních aktivit včetně osvětových akcí v oblasti optimalizace životního stylu. Pro žáky máme širokou nabídku kroužků (jóga, basketbal, zdravé cvičení zaměřené na HSSP, SM systém, horolezecký kroužek, aj.)

  Naše škola má optimální podmínky pro rozvoj všech pohybových schopností a dovedností. K dispozici máme venkovní hřiště, dvě tělocvičny, relaxační místnost pro kondiční cvičení, moderní posilovnu.

  POZNÁVÁME SVĚT

  Velká Británie, Francie, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Španělsko, Polsko – naši studenti rádi cestují.

  Lidé cestují od nepaměti. Vedla je k tomu touha poznávat svět. Zažijte s námi cesty za poznáním.

  A TO NENÍ VŠE!

  Závěrem několik dalších informací, které bychom neradi opomenuli.

  ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

  Jmenuji se Petra Břímková a na GMK jsem školní psycholožkou s mateřskou přestávkou od roku 2011. Spolupracuji s žáky, jejich rodiči, vyučujícími, třídami i s dalšími institucemi v oblasti školství (SPC/PPP). Společně s výchovným poradcem a metodikem prevence tvoříme školní poradenské pracoviště.

  Na začátku roku organizujeme pro první ročníky a primánky Adaptační kurz ve Štramberku, kde se vzájemně seznámíme. Mým posláním ve škole je pomáhat s řešením různorodých problémů tak, aby žáci úspěšně zvládali nároky (nejen) školního života, byli spokojeni a cítili se bezpečně. Poskytuji krizovou intervenci, poradenství v oblasti osobních, rodinných, výukových, výchovných potížích, kariérové poradenství, základní psychodiagnostiku. Zadávám ankety a dotazníky, připravuji besedy, pracuji s třídními kolektivy, předávám a zařizuji kontakty na další odbornou pomoc.

  Můžete se tak na mne obrátit s jakýmkoliv problémem, přičemž se snažím o individuální přístup, citlivé řešení a dodržování zásady mlčenlivosti. Pro detailnější informace se můžete podívat na webové stránky školy

  METODIK PREVENCE

  Studenti gymnázia každoročně absolvují besedy a další aktivity v rámci prevence rizikového chování. Například besedy s protidrogovou tematikou pro ně připravují lektoři z Renarkonu, o poruchách příjmu potravy s nimi hovoří lektorky z Anabell. Organizace E-bezpečí pro naše studenty pravidelně připravuje besedy zaměřené na rizika internetu a kyberšikanu a Bc. Alexandr Dresler připravuje aktivity na prevenci užívání alkoholu a kouření.

  Na začátku školního roku pravidelně pořádáme adaptační kurz pro žáky primy a prvních ročníků. Adaptační kurz probíhá ve Štramberku v areálu U Kateřiny a program bývá zaměřen na seznámení žáků a na budování dobrých vztahů ve třídě, a to formou her a dalších aktivit. Program připravují třídní učitelé daných tříd, školní metodik prevence, výchovný poradce a školní psycholožka.

  Veškeré preventivní aktivity včetně adaptačního kurzu byly v loňském školním roce hrazeny Moravskoslezským krajem (dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže).

  METODIK EVVO

  ,,„Vizí gymnázia je naplňovat myšlenku ochrany životního prostředí, posilování tradic a zásad EVVO nejen ve škole, ale také ve svém okolí s cílem stát se uznávaným lídrem v oblasti dlouhodobě udržitelného rozvoje.“

  Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat.

  V rámci podpory environmentální výchovy jsme vybudovali specializovanou učebnu EVVO. Od září 2020 mohou žáci se zájmem o přírodu navštěvovat kroužek EVVOlution, zaměřený na myslivost, chovatelství, včelařství, ornitologii a veškeré další aktivity spojené s ochranou životního prostředí či budování kladného vztahu k přírodě.
  V rámci chovatelského kroužku se žáci naučí pečovat o různé druhy domácích mazlíčků – plšíky, morčata, zakrslé králíky, myšky, strašilky, andulky.

  V rámci partnerství spolupracujeme s celou řadou odborných pracovišť – Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská, Hnutí Brontosaurus, Záchrannou stanicí Bartošovice.

  V roce 2020 zahájeny práce na vybudování školní zahrady s prvky přírodní zahrady.

  Jako jediné gymnázium disponujeme vlastním experimentálním a výukovým pracovištěm o rozloze 10 hektarů – lom ve Staré Vsi, a to na základě smlouvy o spolupráci s Kamenolomy ČR a.s..

  ŠKOLNÍ JÍDELNA

  Jídelna zajišťuje stravování studentů, zaměstnanců i cizích strávníků. Nabízí výběr ze dvou jídel, jídlo je doplněno nápojem, 3x týdně ovocem, moučníkem nebo jiným dezertem. Důležité je, že vše je čerstvě připraveno v naší kuchyni.

  Již pět let mají žáci možnost odebírat zdravé svačiny, které se podávají v době velké přestávky.

  Samozřejmostí je bezhotovostní platba, a to formou inkasa. Pro výběr jídel z nabídky a pro odhlašování používáme portál e-strava.cz.

  VÝCHOVNÝ PORADCE

  Činnost výchovného poradce je nedílnou součástí každodenního života školy. Každý žák se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí. Jedním z těch, kteří nabízejí pomocnou ruku, je výchovný poradce, který v případě řešení výchovných problémů a kázeňských přestupků žáků intenzivně spolupracuje s vedením školy a rodiči, navrhuje opatření vedoucí k jejich řešení. Společně se školním metodikem preventivních aktivit se podílí na prevenci sociálně patologických jevů ve škole. Výchovný poradce má zároveň i kvalifikaci speciálního pedagoga se zaměřením na poruchy autistického spektra.

  SPOLUPRACUJEME

  Žádná škola se při své činnosti nemůže obejít bez spolupracujících partnerů. Některé spolupráce jsou krátkodobé na jeden projekt, jednu akci. Některé přerostly v dlouhodobý a trvalý vztah. Příkladem může být spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, jejíž fakultní školou jsme již více než čtyřicet let.

  K dalším partnerům patří například Karlova univerzita, Vysoká škola báňská, Ostravská univerzita.